Bruland Home
List of publications
Scientific projects
Selected papers
Curriculum vitae
Latest news
Alpharadin
Osteosarcoma
In the media
Collaboration
Web links
Lectures
Symposia
Cultural projects
Various activites
Clips & photos
Vintage fishing tackle
File exchange

 

 
Professor Øyvind S. Bruland
 

Professor Øyvind S. Bruland

 

"Livet med Kreft", Aschehoug forlag, 2007

I anledning av Radiumhospitalet's 75 års jubileum tok jeg initativet til å gi ut en bok som synliggjør institusjonens historie, noen kulturelle sider av kreftsykdommene, intervjuer med kreftpasienter og en populærvitenskaplig fremstilling av kreftforekomst, behandling og kreftforskning.

Forside/omslag (pdf-format)
Innholdsfortegnelsen (pdf-format)
Mitt eget kapittel: Kreft - årsaker og behandling

 
[5494 visits]