Bruland Home
List of publications
Scientific projects
Selected papers
Curriculum vitae
Latest news
Alpharadin
Osteosarcoma
In the media
Collaboration
Web links
Lectures
Symposia
Cultural projects
Various activites
Clips & photos
Vintage fishing tackle
File exchange

 

 
Professor Øyvind S. Bruland
 

Professor Øyvind S. Bruland

 

Onkologisk forum 2004

Velkommen til Onkologisk Forum i Oslo 2004

Hjertelig velkommen til årets møte i Onkologisk Forum på Holmenkollen Park hotell Rica - Oslo.

Utviklingen innen kreftbehandling raser av sted. Ny, forbedret diagnostikk og terapi åpner muligheter for et bedre tilbud til norske kreftpasienter. Vi høster nå fruktene av flere tiårs intens forskning innen de basale fag. Mange nye medikamenter med fellesnevner ”Targeted Cancer Therapies” er under klinisk utprøving, og et par av dem er allerede standard behandling. Men, det vil ubønnhørlig medføre betydelig økede kostnader å innføre de nye metoder.
Den multidisiplinære tilnærming er et fundament i dagens behandling av de fleste kreftformer. Onkologisk Forum’s virke reflekterer denne tverrfagligheten. Våre nasjonale faggrupper sørger for at norske pasienter får en enhetlig og god behandling tuftet på et solid evidensbasert grunnlag. Gledelig er det derfor å kunne meddele at Onkologisk Forum er invitert som egen høringsinstans for Helsedepartementet’s ”Nasjonale Strategi for Arbeid innen Kreftomsorgen”.
Årets faglig program inneholder mange godbiter. Vi får spennende diskusjoner av basal kreftforskning, framskritt innen kurativ og palliativ kreftbehandling, samt helsepolitiske aspekter. Acta Oncologica’s forelesning holdes i år av ingen ringere enn Prof. Umberto Veronesi fra Milano. Han er en pioner og har stått sentralt i å etablere flere av de behandlingsmetoder som i dag anvendes ved brystkreft. Denne kreftform er også tema i Tannlege Aase’s minneforelesning der Kent C. Osborne, Houston presenterer de muligheter ”Targeting and Molecular Cross-talk” åpner for forbedret behandling. Videre har vi et spennende foredrag av Torunn Yock, Boston, om protonterapi ved sarkomer og visse kreftformer hos barn. Denne modalitet ligger foreløpig utenfor hva vi kan yte i vårt land, men det kan komme på tale å sende flere av våre pasienter til ledende sentra hvor slik behandling kan gis.

Nylig er det i Norge etablert kompetansesentra for lindrende behandling. I år har vi fått to internasjonale kapasiteter til å forelese om organisering og utdanning innen palliativ medisin samt formidle erfaringene med euthanasi i Nederland.
Internasjonale kontakter og samarbeid er nå viktigere enn noensinne. Veien er lang fra ”cutting edge” klinisk forskning til etablerte sannheter i medisinen. Det vil alltid vil være et gap mellom det best mulige tilbudet for den enkelte pasient og enhetlig standardbehandling for de mange. Alle kan og skal ikke gjøre alt – Øvelse gjør mester. Skal man være best kreves talent og trening – muligheter og miljø. Debatten rundt funksjonsfordeling i norsk helsevesen er viktig og vanskelig. Hvordan best sikre en rimelig likhet og samtidig den grad av sentralisering som er nødvendig for å oppnå en høy faglig standard?

Vi skal ha foredrag om nasjonale helsepolitiske aspekter. Hvilke erfaringer har vi så langt med den regionale helsereformen? En plenumsdebatt med ledere av landets kreftavdelinger vil diskutere kvalitet innen kreftomsorgen og problemene med de raskt økende kostnader.

Jeg ønsker dere alle to spennende dager og et utbytterikt møte.

Øyvind S. Bruland
Leder av Onkologisk Forum
 
[3307 visits]